เปิดตัวบริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์โดยลีสซิ่งเจ้าแรก “โตโยต้า ลีสซิ่ง”

เปิดตัวบริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ โดย “โตโยต้า ลีสซิ่ง”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) , บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (THPA) ร่วมเปิดตัวบริการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น “TLT Simply” ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์ที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า โตโยต้า ลีสซิ่ง เข้าถึงบริการสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตามผลการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้บริการยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเครดิตจะมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform ซึ่งเป็นการขอข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

จากซ้าย – คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร),
คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย,
คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
และ คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โตโยต้า ลีสซิ่ง เป็นบริษัทลีสซิ่งเจ้าแรกในประเทศไทยที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ โดยอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลส่วนตัว, อัพโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ, ติดตามผลการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลยืนยันตัวตนและข้อมูลเครดิตผ่านระบบได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ TLT แก่ลูกค้า ลดความยุ่งยากทั้งขั้นตอนและเอกสาร ทำให้ลูกค้าทราบผลสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายจากภาครัฐ ยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมยุคดิจิทัล

ในช่วงแรก โตโยต้า ลีสซิ่ง เริ่มให้บริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์กับกลุ่มลูกค้าเก่าและปัจจุบันของบริษัท และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั่วไปในอนาคต และสำหรับการให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน NDID Platform ในช่วงแรกการให้บริการนี้ยังเป็นการให้บริการในวงจำกัดบน BOT Regulatory Sandbox เท่านั้น”

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “การร่วมมือกันของสี่หน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้การขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านระบบดิจิทัลมีความสมบูรณ์แบบทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของ TLT และได้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform แล้ว เครดิตบูโรสามารถเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้กับ TLT ได้ทันที ทำให้ทั้งกระบวนการขอสินเชื่อจะไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ และยังมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตอีกด้วย ที่ผ่านมา เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID กล่าวว่า “ก่อนอื่น NDID รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ได้ร่วมมือกันสร้างธุรกรรมเช่าซื้อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการทำธุรกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ก้าวแรกของความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทัลนั้น คือความมั่นใจว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้นคือบุคคลนั้นอย่างแท้จริง NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทัล และสามารถนำไปต่อยอดไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ NDID Platform มีความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากดำเนินงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายภาคส่วนในการให้บริการ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมและรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทัลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”

ทางด้าน คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย หรือ Thai Hire-Purchase Association (THPA) ได้กล่าวว่า “เมื่อปลายปี 2562 ทางสมาคมฯได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ทำให้ได้เห็นการใช้เทคโนโลยีในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กอปรกับการได้ไปร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการให้บริการของ NDID ที่ขยายการให้บริการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงาน สมาคมฯก็ได้ตระหนักถึงรูปแบบใหม่ของการให้สินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์นั้น มาเร็วกว่าที่คาดไว้และจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมกับ NCB และ NDID ในการวาง Timeline และสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้สมาชิกสมาคมทั้งธนาคาร, บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มบริษัทรถยนต์ (Captive) และ Non-bank ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการให้สินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อให้ทันสมัยและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทาง โตโยต้า ลีสซิ่ง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จ และจะเป็นต้นแบบที่ดีที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยีในด้านการบริการของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ท้ายนี้ สมาคมฯ คาดหวังจะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าสู่ระบบสินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |