TOYOTA Prius นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม

toyota

แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมกับ ”โรงสีข้าวรัชมงคล”

เช้าวันพุธที่ 10 สิงหาคม คณะสื่อมวลชนนัดพบกันที่ โรงแรมดุสิตธานีแต่เช้าตรู่ เพื่อเดินทางไปโรงสีข้าว! เป็นอีกทริปหนึ่งที่โตโยต้าทำให้เราประหลาดใจอีกแล้ว ว่าบริษัทรถยักษ์ใหญ่แบบโตโยต้า มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโรงสีข้าวอย่างนั้นหรือ? เก็บความสงสัยนี่ไว้แล้วไปค้นหาคำตอบร่วมกันกับเพื่อนๆ สื่อมวลชนอีกจำนวนหนึ่งดีกว่า ว่าแล้วเราก็มารวมตัวกัน ณ ห้อง นภาลัย อี โรงแรมดุสิตธานี ทีมประชาสัมพันธ์โตโยต้า มาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมการกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการและชี้แจ้งถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ จากคุณ บุญชวน วิภูษนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรลลี่โดยเป้าหมายหลักของเราอยู่ที่โรงสีข้าวรัชมงคล นิคมอุตสาหกรรมเกตวย์ซิตี้ อ แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดเส้นทางสู่โรงสีข้าว มีการเล่นเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเดินทางและสร้างความสามัคคีกันในกลุ่ม จนกระทั่งถึงโรงสีข้าวรัชมงคล คณะสื่อมวลชนได้พบกับ คุณวิเชียร พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการบริษัทข้าวรัชมงคล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงสีข้าวรัชมงคลแห่งนี้
คุณวิเชียร ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำประวัติความเป็นมาของโรงสีข้าวรัชมงคลให้เราได้ทราบ ซึ่งโรงสีข้าวรัชมงคล เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือของโตโยต้า ที่มีรูปแบบการดำเนินงานต่างจากธุรกิจหลักของโตโยต้าโดยสิ้นเชิง โดยโรงสีข้าวรัชมงคลนั้นกำเนิดขึ้นจากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6 แสนบาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้ง ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และสหกรณ์การเกษตรชุมชนในราคายุติธรรม พร้อมจำหน่ายข้าวสารในราคาเหมาะสมโดยมิหวังผลกำไร จากการดำเนินงาน
นอกจากนี้ วัตถุพลอยได้จากการสีข้าว อาทิ แกลบ รำ และ ปลายข้าว ยังจะนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรชุมชนในราคาย่อมเยาต่อไป เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกได้อีกทางหนึ่ง จากการที่โรงสีข้าวแห่งนี้ได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี ทำให้มีความพร้อมในด้านการดำเนินงานอย่างครบวงจร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ออกสู่ชุมชน ทำให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้มีงาน สามารถสร้างรายได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น
นอกจากนี้คุณวิเชียร ยังอาสาพาคณะสื่อมวลชน เดินเยี่ยมชมรอบๆ บริเวณโรงสีข้าวรัชมงคล ซึ่งมีการทำไร่นาสวนผสม “ทฤษฏีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือ ที่ดิน และน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) โดยจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง
1.    พื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆ สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉดได้ด้วย
2.    พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
3.    พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
4.    พื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 10% ให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น เช่น ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัดสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น
ในบริเวณโรงสีข้าวรัชมงคลแห่งนี้ มีการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ แบ่งสัดส่วนตามแนวคิดทฤษฏีใหม่ จึงมีผลิตผลทางการเกษตรและจากการเลี้ยงสัตว์ให้เหล่าสื่อมวลชนได้เก็บพืชผักไปทำอาหารรับประทานในมื้อกลางวันอย่างเปรมปรีย์
นอกจากนี้คณะสื่อมวลยังได้มีโอกาสทดลองปลูกข้าวโดยใช้วิธีการโยนต้นกล้า ซึ่งเป็นการทำนารูปแบบใหม่ที่ช่วยพัฒนาการทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมข้าววัชพืชและพืชทั่วไป ที่สำคัญการทำนารูปแบบนี้ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อีกด้วย
กิจกรรมที่โรงสีข้าวรัชมงคลแห่งนี้ยังไม่หมด คุณวิเชียรยังให้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมทำสบู่น้ำมันรำข้าว ซึ่งมีสรรพคุณช่วยทำความสะอาดร่างกาย บำรุงผิวพรรณ ทำให้ร่างกายสดชื่น และยังรับสบู่น้ำมันรำข้าวกลับไปฟอกตัวที่บ้านอีกคนละหนึ่งก้อน แถมก่อนออกจากโรงสีข้าว คุณวิเชียรยังแจกข้าวสารรัชมงคล ให้อีกคนละ 2 กิโลกรัม เรียกได้ว่าทริปนี้เต็มอิ่มทั้งความรู้ และยังมีข้าวสารตุนไว้ในวันต่อไปอีกด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจากโรงสีข้าวรัชมงคล คณะสื่อมวลชนก็มุ่งหน้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในช่วงค่ำมีปาร์ตี้เล็กๆ พร้อมการประกาศรางวัลสำหรับการเล่นแรลลี่ในตอนกลางวัน รถแต่ละคันต่างก็รับรางวัลกันไปตามผลของคะแนนของตน แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนได้รับในกิจกรรมครั้งนี้คือ แนวคิด และความรู้ดีๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้จากโรงสีข้าวรัชมงคลนั่นเอง…

    {phocagallery view=category|categoryid=272|limitstart=0|limitcount=0}


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |