โตโยต้า ผนึกกำลังเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนรถ และสิ่งของจำเป็น แก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

โตโยต้า ผนึกกำลังเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ กลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า ในฐานะครอบครัวเครือข่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ร่วมพิธีส่งมอบการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19” หรือ “Toyota Stay With You” สนับสนุนรถโตโยต้า สิ่งของจำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล แก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมมูลค่ากว่า 66 ล้านบาท  

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า  “จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อส่วนรวม และมองเห็นถึงความต้องการการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในอีกหลายภาคส่วน รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในอีกหลายด้านที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน โตโยต้าในฐานะเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล มอบให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รายการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า แก่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในช่วงการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระทรวงสาธารณสุข
  • สนับสนุนรถตู้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คัน เพื่อใช้เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการรับส่ง บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย
  1. มูลนิธิ โตโยต้า โมบิลิตี้ (Toyota Mobility Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร สนับสนุนรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ รุ่นดัดแปลงพิเศษเพื่อการสาธารณสุข จำนวน 10 คัน
  2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนรถตู้โตโยต้ามาเจสตี้ รุ่นมาตรฐาน จำนวน 10 คัน รถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์ จำนวน 20 คัน
  • มอบข้าวสาร จากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 50 ตัน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
    • มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) จำนวน 3,000 ชิ้น ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือของบริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า  เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในระหว่างปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจแก่คนไข้ และลดความเสี่ยงการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสจากคนไข้สู่แพทย์ในขณะปฏิบัติการ
    • มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) จำนวน 20,000 ชิ้น ซึ่งผลิตโดยอาสาสมัครพนักงานโตโยต้า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการปกป้องใบหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19
2. กระทรวงมหาดไทย
  • สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า จำนวน 100 คัน และ รถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 150 คัน ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การค้นหาติดตามผู้ติดเชื้อ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ตลอดจนการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดต่างๆ
  • บริจาคข้าวสาร จากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 77 ตัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดส่งผ่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จังหวัดละ 1 ตัน เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “หลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการดูแลสุขอนามัยของโชว์รูมและศูนย์บริการฯ ในทุกจุดสัมผัส รวมไปถึงการให้บริการดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์ให้กับลูกค้าที่สนใจทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการแล้ว เป็นรถยนต์โตโยต้า 28,500 คัน รถยนต์ยี่ห้ออื่น 1,500 คัน รวมทั้งสิ้น 30,000 คัน ในส่วนของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของโตโยต้า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยสามารถยื่นเรื่องร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ของโตโยต้า ลีสซิ่ง คิดเป็นมูลค่าในการสนับสนุนงานบริการฯและการพักชำระหนี้ 120 ล้านบาท และในส่วนของการสนับสนุนรถยนต์ ข้าวรัชมงคลและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนั้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 66 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นในการสนับสนุนครั้งนี้กว่า 186 ล้านบาท”

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า “การสนับสนุนรถยนต์โตโยต้า สิ่งของจำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล เกิดจากความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่าง บริษัทฯ กลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า และบริษัทในเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั้งหมด ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้”

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวปิดท้าย “การสนับสนุนของโตโยต้าในครั้งนี้ ไม่สามารถเทียบได้กับความทุ่มเท และเสียสละของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคน ในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |