ผลงานการพ่นสีรถยนต์จากผลิตภัณฑ์ แอ็กซอลตา ของบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560

thairung-tr-transformer

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ โครแมกซ์ (Cromax) และพ่นสีรถยนต์ ทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์ II (TR Transformer II) รถยนต์ภายใต้บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ โครแมกซ์ (Cromax) และพ่นสีรถยนต์ ทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์ II (TR Transformer II) รถยนต์ภายใต้บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรางวัลเป็นพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

นางสาวภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอ็กซอลตามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการประกวดครั้งนี้ การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บริษัทของคนไทยได้มีโอกาสออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิตรถยนต์ด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวไกลและแข่งขันในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป”

thairung-tr-transformer

รถยนต์ ทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์ II (TR Transformer II) เป็นรถยนต์ตรวจการณ์หลังคาสูง ที่ออกแบบพัฒนาเพื่อให้เป็นรถยนต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยขนาดตัวถังและห้องโดยสารที่กว้างกว่ารถทั่วไปในระดับเดียวกัน สามารถจัดรูปแบบที่นั่งได้หลากหลายตั้งแต่ 5-11 ที่นั่ง หรือจัดวางอุปกรณ์ทางทหารต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ และมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระมากที่สุดเหนือกว่า PPV (Pickup Truck-based Passenger Vehicle) ทั่วไป และสามารถดัดแปลงให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม รถบรรเทาสาธารณภัย รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จึงเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยในราคาที่สมเหตุสมผล ทดแทนการนำเข้ารถยนต์อเนกประสงค์จากต่างประเทศ ช่วยสร้างงานให้คนไทย ลดการขาดดุลการค้าแก่ประเทศ


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |