มิตซูบิชิ ไทรทัน ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา และ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ส่งขบวน “รถปันสุข” ร่วมบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19

ขบวน “รถปันสุข” ร่วมบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “รถปันสุข” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชน 5 แห่ง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตปทุมวัน

ขบวน“รถปันสุข” ประกอบด้วยรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน จำนวน 6 คัน และความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพนักงานเซ็นทรัลพัฒนา และ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ได้ร่วมกันบริจาคและนำอาหารแห้ง น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ประชาชนในชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัว ชุมชนซอยโปโล ชุมชนซอยปลูกจิต และชุมชนวัดบรม พร้อมกันนี้ยังร่วมปันสุขให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของสำนักงานเขตปทุมวันอีกด้วย เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” และจะยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในการยับยั้งและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |