ฮอนด้าชวนสื่อช่วยน้องสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

honda-csr

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม นำคณะสื่อมวลชนสายยานยนต์ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง


honda-csr
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญเด็กและเยาวชนไทยประสบปัญหานานาประการ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน อนาถา ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน ขาดแคลน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยหรือบิดา มารดา ผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ซึ่งเด็กประเภทดังกล่าวนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลในจุดนี้

honda-csr

โดยเชิญพี่ๆ น้องๆ คณะสื่อมวลชนสายยานยนต์ ร่วมกันนำเสื้อผ้า อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปร่วมบริจาคให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เพื่อให้น้องๆ เล่านี้ได้รับสิ่งดีๆ และเป็นกำลังใจให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |