บริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ กรมการขนส่งทางบก เข้าชมโรงงานการผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ณ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

บริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ กรมการขนส่งทางบก เข้าชมโรงงานการผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต ณ โรงงานผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี และเยี่ยมชมศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน (Bridgestone Truck Tire Center) ณ ร่วมกิจ รุ่งเรือง ทรัค ดีเทลล์ เพื่อชมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการบริการที่ครบวงจรจากศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และในฐานะที่บริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทยและกรมการขนส่งบกเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน เราจะส่งมอบการบริการด้านการขนส่งแบบครบวงจรในทั้งในเรื่องยางและการให้บริการ B-Solution ที่ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิตอลเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การขนส่งไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดย กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับบริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทย ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในทุกการขนส่ง โดยจากยานพาหนะที่มีการใช้ยางที่มีคุณภาพและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งไทยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |