Honda จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์

Safety Training Police

นายณัฏฐ์ ปฏิภานธาดา (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ Honda ร่วมกับ พล.ต.ต. พิสิฐ ตันประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3  เปิดการอบรม ขับขี่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ภารกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Honda จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะเชิงเทคนิคในการควบคุมรถยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านการขับรถยนต์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3  ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda กรุงเทพฯ (ถนนรามคำแหง) เมื่อเร็วๆ นี้

Safety Training Police

Safety Training Police


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |