กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

Thairung Group

ไทยรุ่ง บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานวันเปิดดำเนินการโรงพยาบาลโพธาราม ครบรอบ 65 ปี ณ ห้องประชุมสารวจี โรงพยาบาลโพธาราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา

Thairung Group

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

ไทยรุ่งฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 จัดกิจกรรม “รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง” ณ บ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |