เข้าหน้าหนาว ออกเดินทางต่างจังหวัด หมอกลงจัดขับไงดี

อุปสรรค์ที่มักพบเจอสำหรับการเดินทางแน่นอนคือหมอกปกคลุมหนาแน่นในช่วงเช้า   โดยเฉพาะบริเวณหุบเขาหรือเชิงดอย   ทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางของผู้ขับรถลดต่ำลง   ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจำ  

น้ำท่วมขับอย่างไรดี

มาชมวิธีขับรถเวลาน้ำท่วมกันดีกว่า เวลาต้องขับรถยนต์ลุยน้ำรถจะได้ไม่เสีย